Projects

Thông báo nâng cấp dịch vụ xây dựng – Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Nhân Đạt

Thông báo nâng cấp dịch vụ xây dựng kể từ 28/03/2020. Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Nhân Đạt tiến hành nâng cấp các gói dịch vụ thi công phần thôxây nhà trọn gói.

Thông báo nâng cấp dịch vụ gói Thi công phần thô + Nhân công hoàn thiện


Thông báo nâng cấp dịch vụ - công ty thiết kế xây dựng uy tín
  1. Nâng cấp toàn bộ ống cấp nước thành ống PPR Vesbo hoặc tương đương (Trước đây ống cấp nước nóng là PPR, ống cấp nước lạnh là ống Bình Minh)
Thông báo nâng cấp dịch vụ - Ống PPR Vesbo - ống hàn nhiệt - Công ty thiết kế xây dựng uy tín
Ống PPR Vesbo – ống hàn nhiệt – Công ty thiết kế xây dựng uy tín

2. Đổ bê tông cốt thép toàn bộ nền tằng trệt <> Trước đây chỉ đổ bê tông không đan sắt

Thi công cốt thép - Xây Dựng Nhân Đạt - Công ty thiết kế xây dựng uy tín
Thi công cốt thép – Xây Dựng Nhân Đạt – Công ty thiết kế xây dựng uy tín

By xaydungnhandat -