Projects

Tư Vấn Hoàn Công

CÔNG TY XÂY DỰNG NHÂN ĐẠT :công ty xây dựng nhà đẹp

Hoàn công có ý nghĩa là điều kiện để được cấp đổi lại sổ hồng trong đó thể hiện những thay đổi về hiện trạng nhà đất sau khi thi công. công ty xây dựng nhà đẹp

Hoàn công nhà ở là gì?

Hoàn công nhà ở là một thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng công trình nhà cửa nhằm xác nhận sự kiện các bên đầu tư, thi công đã hoàn thành công trình xây dựng sau khi được cấp giấy phép xây dựng và đã thực hiện xong việc thi công có nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. Hoàn công có ý nghĩa là điều kiện để được cấp đổi lại sổ hồng trong đó thể hiện những thay đổi về hiện trạng nhà đất sau khi thi công. công ty xây dựng nhà đẹp

công ty xây dựng nhà đẹp

Hồ sơ thủ tục hoàn công nhà

Hồ sơ thủ tục hoàn công nhà (thủ tục hoàn công xây dựng) bao gồm: 

A. Nhà thầu: 

1. Hợp đồng thi công (1 bản sao)

2. Biên bản thanh lý hợp đồng thi công (1 bản sao)

3. Hóa đơn tài chính theo hợp đồng thi công (1 bản sao)

4. Bản vẽ hoàn công (2 bản chính)

5. Biên bản kiểm tra hoàn thành công trình xây dựng (1 bản chính)

6. Giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh của nhà thầu (1 bản sao y chứng thực)

B. Chủ đầu tư: 

7. Đơn đề nghị đăng kí biến động tài sản(hoặc cấp QSDND-T/H cần đổi sổ) (1 bản chính)

8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất ở (trước khi xây dựng) (1 bản chính)

9. Bản vẽ xin phép xây dựng kèm giấy cấp phép xây dựng (1 bản sao bản vẽ xin phép xây dựng,1 bản sao y chứng thực giấy cấp phép xây dựng)

10. Tờ khai lệ phí đất (1 bản sao)

11. Tờ khai lệ phí trước bạ (1 bản sao)

12. Giấy tờ cá nhân của người đứng tên sở hữu (giấy CMND, giấy đăng kí kết hôn, hộ khẩu) (1 bản sao y chứng thực)

Nơi nộp hồ sơ hoàn công nhà: Tại Ủy ban nhân dân Quận, huyện nơi bạn xây căn nhà.

Quy trình và thời gian hoàn công nhà ở

Sơ đồ quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ Cấp giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng (hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với cá nhân – thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.)công ty xây dựng nhà đẹp

công ty xây dựng nhà đẹp

Bước 1:

Chủ sở hữu nộp hồ sơ, nhận Phiếu chuyển cơ quan Thuế (Chi cục Thuế quận, huyện) và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng UBND quận, huyện (Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ) theo nguyên tắc “một cửa”.

Bước 2:

Văn phòng UBND chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý đô thị quận – huyện thụ lý hồ sơ, dự thảo Tờ trình + giấy chứng nhận (hoặc ký công văn trả lời không thuận giải quyết hồ sơ), lập Phiếu chuyển Chi cục Thuế quận – huyện để xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 3:

Văn phòng UBND trình Chủ tịch UBND quận, huyện ký Giấy chứng nhận và nhận lại hồ sơ và Giấy chứng nhận đã ký, chuyển cho Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ để trả cho chủ sở hữu.

Bước 4:

Chủ sở hữu nhận Phiếu chuyển liên hệ Chi cục Thuế quận, huyện. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chủ sở hữu liên hệ Văn phòng UBND quận, huyện để nhận Giấy chứng nhận.

Lưu ý: 

– Việc xác định thời gian cụ thể cho từng khâu, bộ phận của quy trình này do chủ tịch UBND quận – huyện quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương.

– Đối với hồ sơ không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, phòng Quản lý đô thị quận – huyện có công văn trả lời (nêu rõ lý do) trong thời gian 15 ngày.

Bạn có thể tham khảo các mẫu nhà phố trên fanpage công ty xây dựng Nhân Đạt .

By Trần Duy Phúc -