Projects

Công Trình Nhà Phố Dự Án Mystery Villas, Quận 2

Thiết kế thi công nhà phố Quận 2, Thủ Đức 3

Thông tin công trình

Vị trí công trình: LK8-14, Dự án Mystery Villas, Quận 2

Chủ Đầu Tư: ĐỖ MẠNH HÙNG

Phương án thiết kế kiến trúc mặt tiền

Thiết kế thi công nhà phố Quận 2, Thủ Đức 2
Thiết kế thi công nhà phố Quận 2, Thủ Đức 2
Thiết kế thi công nhà phố Quận 2, Thủ Đức 3
Thiết kế thi công nhà phố Quận 2, Thủ Đức 3
Thiết kế thi công nhà phố Quận 2, Thủ Đức
Thiết kế thi công nhà phố Quận 2, Thủ Đức

Hình ảnh thi công thực tế

Thi công thép móng + đái hầm
Thi công thép móng + đái hầm
Gia công thép - Dự án Mystery Villas, Quận 2
Gia công thép – Dự án Mystery Villas, Quận 2
Thi công vách hầm - Dự án Mystery Villas, Quận 2
Thi công vách hầm – Dự án Mystery Villas, Quận 2
Gia công lắp đặp thép vách hầm - Dự án Mystery Villas, Quận 2
Gia công lắp đặp thép vách hầm – Dự án Mystery Villas, Quận 2
Đổ bê tông móng + đáy hầm nhà phố - Dự án Mystery Villas, Quận 2
Đổ bê tông móng + đáy hầm nhà phố – Dự án Mystery Villas, Quận 2
Gia công lắp đặt coppa dầm sàn tầng 1 - Dự án Mystery Villas, Quận 2
Gia công lắp đặt coppa dầm sàn tầng 1 – Dự án Mystery Villas, Quận 2
Gia công lắp đặt cốt thép tầng 1 - Dự án Mystery Villas, Quận 2
Gia công lắp đặt cốt thép tầng 1 – Dự án Mystery Villas, Quận 2
Gia công lắp đặt cốt thép sàn nhà phố - Dự án Mystery Villas, Quận 2
Gia công lắp đặt cốt thép sàn nhà phố – Dự án Mystery Villas, Quận 2
Đổ bê tông sàn tầng nhà phố - Dự án Mystery Villas, Quận 2
Đổ bê tông sàn tầng nhà phố – Dự án Mystery Villas, Quận 2
Công tác lắp dựng giàn giáo tô vách ngoài công trình
Công tác lắp dựng giàn giáo tô vách ngoài công trình
Thi công hoàn thiện mặt tiền
Thi công hoàn thiện mặt tiền
By Trần Duy Phúc -