Projects

Biệt thự tân cổ điển đẹp quận Tân Phú – Công ty thiết kế xây dựng Nhân Đạt

Biệt thự tân cổ điển đẹp, mặt tiền 8m 025

Biệt thự tân cổ điển đẹp quận Tân Phú

Vị trí công trình: 27 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM

Phương án 1

Biệt thự tân cổ điển đẹp 012
Biệt thự tân cổ điển đẹp – Phương án 012
Biệt thự tân cổ điển đẹp
Biệt thự tân cổ điển đẹp – Phương án 013
Biệt thự tân cổ điển đẹp - Phương án 012
Biệt thự tân cổ điển đẹp – Phương án 012
Biệt thự tân cổ điển đẹp, mặt tiền 8m 025
Biệt thự tân cổ điển đẹp, mặt tiền 8m 025